БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ!

ОБАДЕТЕ СЕ:  0898 431 137 и 0878 759 825

ВИДЕОДИАГНОСТИКА НА КАНАЛИЗАЦИИ

  • 22/06/2020 16:46
  • |
  • 0 коментара
Отпушване на канали и видеодиагностика

ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ И ВИДЕОДИАГНОСТИКА

 Видео диагностика на канали се ползва както преди, така и след извършване на ремонтните дейности. С нея е възможно проследяването на качеството на осъществената работа, за да бъдат отстранени евентуалните пропуски. Видеодиагностиката на канали е метод, чрез който се открива проблема на самият канал.Дали има счупване на тръба, слягане на земна маса, прораснали корени и т.н.Той предимно се използва при извършване на ремонтни дейности, за да се види какво е състоянието на канала който ще се ремонтира. След приключването на видеодиагностиката се вади запис на твърд носител. Видеодиагностиката е модерна технология и се прилага при без изкопен ремонт и саниране на канали. Видеодиагностиката се използва не само преди ремонти но и след завършването им. Чрез нея се проследява качеството на извършената работа.Методът на видеодиагностика е приложим както за хоризонтални, така и за вертикални канали и техните отклонения. В случаите когато има повреда тя се пуска за да се види точното местонахождение на повредата. Чрез нея се откриват проблеми и сериозни  запушвания в канализационната мрежа.

 
© 2016 - 2021 Всички права запазени